Nữ đại gia dược phẩm gây bất ngờ với thương vụ lịch sử