Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đương nhiệm, tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận tại Thái Bình, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, đạt 99,5%, trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Điều đó cho thấy ý thức chính trị, trách nhiệm cao và niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và nhà nước...

Cùng với thành công của cuộc bầu cử, trong giai đoạn vừa qua, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Thái Bình đang vươn lên, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt từ nay đến cuối năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2026 dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021-2026 rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp ngành, toàn quân, toàn dân trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt 'mục tiêu kép' đẩy lùi dịch COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với chất lượng, hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sau kỳ họp này khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy của chính quyền; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương; đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đảm bảo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan thuộc chính quyền các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn sinh động của cuộc sống, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan, các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của Hội đồng Nhân dân; gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với cấp có thẩm quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thái Bình đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển vững mạnh, đạt và vượt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã thực hiện quy trình bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với kết quả đạt 100% số phiếu bầu, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đương nhiệm tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đương nhiệm Đặng Thanh Giang và Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình Nguyễn Xuân Khánh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình dự kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tán thành cao.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cũng tại kỳ họp này, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đương nhiệm tiếp tục được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả 100% phiếu bầu.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đương nhiệm là ông Nguyễn Quang Hưng, ông Lại Văn Hoàn và bà Trần Thị Bích Hằng tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả phiếu bầu đồng ý cao.

Kỳ họp thứ nhất này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã bầu 17 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 25 vị Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu tán thành cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Thành đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đơn vị tập trung hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật; sớm ổn định về mặt tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tăng cường phối hợp công tác giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; quyết định đúng, kịp thời những chủ trương, cơ chế, chính sách và các vấn đề quan trọng của tỉnh, đặc biệt chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp với pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào vấn đề được dư luận, cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm.../.

Theo Sơn Hải/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/ong-nguyen-tien-thanh-tai-dac-cu-chu-tich-hdnd-tinh-thai-binh/722231.vnp

Tags: COVID_19  |  Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình  |  Nghị quyết Đại hội  |  đổi mới sáng tạo