Ông Putin nhận xét Tổng thống Mỹ trước thượng đỉnh song phương