Pháp tiếp tục hỗ trợ 1,4 triệu vaccine Pfizer cho Việt Nam