Phạt 3,5 triệu đồng nếu bán vé cho khách không đủ giấy tờ phòng dịch