Phát hiện 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Yên Bái truy vết F1, F2