Phát hiện ca mắc COVID-19, Bắc Giang tập trung điều tra, truy vết