00:00

Phát ngôn lạ lùng nhất từ chính trị gia Ấn Độ: 'COVID-19 cũng có quyền được sống'

TIN LIÊN QUAN