Điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp các khối xét tuyển đại học

Đây là cơ sở quan trọng để thí sinh tham khảo khi điều chỉnh hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học đã đăng ký trước kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phân tích phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo các tổ hợp cơ bản xét tuyển vào các trường đại học.

Đây là cơ sở quan trọng để thí sinh tham khảo khi điều chỉnh hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học đã đăng ký trước kỳ thi.

Thông tin cụ thể như sau:

Theo Phạm Mai (Vietnam+)/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/pho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-theo-to-hop-cac-khoi-xet-tuyen-dai-hoc/729251.vnp

Tags: phổ điểm  |  thi tốt nghiệp  |  khối thi  |  xét tuyển đại học