Phòng, chống Covid-19: Nhiệm vụ hàng đầu trong tháng 5 của Hà Nội

Trước diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt tinh thần phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Nắm chắc thế chủ động, kiểm soát tốt dịch bệnh thì Hà Nội mới có thể thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thứ bảy, 01/05/2021 13:21

Thời sự

Ký sinh trong mùa dịch 15:36

Ký sinh trong mùa dịch

Thứ bảy, 31/07/2021 | 16:07