Phỏng vấn độc quyền Ara: 'May mắn là một yếu tố quan trọng khi thi đấu, hãy cứ cho là chúng mình may mắn đi'