Phú Yên: Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng gia tăng