Phụ nữ quân đội tự tin trong những nhiệm vụ khó

Đổi mới, sáng tạo, yêu ngành say nghề là bí quyết để các nữ nhà giáo quân đội vừa "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", vừa không ngừng đổi mới, sáng tạo để khẳng định vai trò và vị thế trong từng lĩnh vực công tác đặc thù.

Chủ nhật, 05/12/2021 22:19

Thời sự