Poseidon vs BOX Gaming: Trò chơi vương quyền tại Viettel PES Invitational