Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được vun đắp và phát triển

Thưa quý khán giả và các đồng chí! Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang không ngừng phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực. Vượt lên trên những khó khăn do đại dịch COVID-19, hai nước vẫn thường xuyên có các hoạt động nhằm vun đắp và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, trong đó có hoạt động hợp tác quốc phòng.

Thứ hai, 10/01/2022 21:23

Thời sự