Quảng Nam: Hàng trăm ca mắc mới COVID-19 tại 2 huyện miền núi