Quảng Trị đón thêm 448 người dân về từ các tỉnh, thành phía Nam