Quốc hội dành 2,5 ngày để thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ ba