Quyết định tăng lãi suất của FED gây lo ngại cho kinh tế Hong Kong (Trung Quốc)