SEA Games 31 tổ chức theo hình thức 'bong bóng khép kín'