SHB hỗ trợ 1.853 trẻ em mồ côi vì Covid-19 tại TPHCM