00:00

Sang chấn tâm lý vì bị cắt tóc 'fail', khách hàng yêu cầu tiệm làm tóc bồi thường hơn 6 tỷ đồng

TIN LIÊN QUAN