Sắp tới, hộ gia đình buộc phải phân loại rác nếu không sẽ bị từ chối vận chuyển

Tại Điều 78 Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có quy định, đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải của hộ gia đình, cá nhân không phân loại và sử dụng bao bì đúng quy định.

Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV, sáng 24/10 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Báo cáo giải trình tại Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, Dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 loại cơ bản và căn cứ điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt khác như tại Điều 76; quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; mức chi trả của hộ gia đình, cá nhân cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên lượng, loại chất thải phát sinh. Về lộ trình thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024 như tại khoản 9 Điều 80 Dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng.

Điều 76 về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt có quy định, hộ gia đình, cá nhân ở đô thị và hộ gia đình, cá nhân ở khu vực nông thôn mà không có hoạt động sản xuất nông nghiệp phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này vào các bao bì để chuyển giao.

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong các bao bì theo quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; trường hợp đủ điều kiện có thể sử dụng chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

Hộ gia đình, cá nhân khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất nông nghiệp phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện quản lý như sau: Khuyến khích tận dụng tối đa lượng chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong các bao bì theo quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 77 về tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quy định, điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải có các khu vực khác nhau để lưu giữ các loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau.

Tại Điều 78 về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quy định, đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại và không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật; trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 76 Luật này.

Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị mới, chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các loại chất thải theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật này; tổ chức thu gom chất thải từ các hộ gia đình, cá nhân và chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Theo Lê Bảo/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/sap-toi-ho-gia-dinh-buoc-phai-phan-loai-rac-neu-khong-se-bi-tu-choi-van-chuyen-20201024095718412.htm

Tags: hộ gia đình  |  phân loại  |  chất thải  |  sinh hoạt  |  Quy định  |  vận chuyển  |  Thu gom  |  cá nhân  |  chuyển giao