Sau Messi và Ramos, PSG tiếp tục 'dậy sóng' vì thủ môn