Sau gần 2 tháng, Bà Rịa - Vũng Tàu lần đầu không có F0 ngoài cộng đồng