Sau khi nâng cấp thành siêu ứng dụng, Mocha bắt đầu nhảy vào thị trường eSports