Sau vụ F0 'tự bơi', Bình Dương công khai số điện thoại cán bộ y tế hỗ trợ