Sóc Trăng nâng cấp độ dịch Covid-19, thực hiện giờ giới nghiêm