Sư tử được bài học nhớ đời vì cả gan tấn công trăn đá

Trong đoạn video này, chú sư tử con và trăn lớn đã giao chiến với nhau khá kịch liệt.

Thứ tư, 22/09/2021 14:07

Thời sự