Suất ăn Nội Bài (NCS): Lỗ 9 tháng gần gấp đôi mức lỗ cả năm 2020

Thời gian hoạt động gần như đóng băng cả 9 tháng đầu năm khiến Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (UpCOM: NCS) tiếp tục thua lỗ nặng nề.

Hàng không đóng băng 9 tháng đầu năm khiến doanh nghiệp cung cấp suất ăn cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài vừa công bố BCTC quý III/2021 với doanh thu thuần đạt 27,2 tỷ đồng, giảm 39,6% so với cùng kỳ. Chi phí vốn cao hơn doanh thu khiến công ty tiếp tục lỗ gộp 16,8 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Mức lỗ này tăng 10% so với mức lỗ cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ, doanh thu tài chính tương đương năm ngoái trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ.

Mặc dù doanh thu thuần giảm mạnh song do trong kỳ, công ty giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 31%) nên lỗ ròng quý III/2021 vẫn tương đương cùng kỳ năm ngoái, ở mức 25 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III/2021, lỗ ròng của NCS tăng nhẹ với mức lỗ ròng quý II/2021 (24 tỷ đồng) và tăng mạnh so với mức lỗ 19 tỷ đồng quý I/2021. Đây cũng là quý thứ sáu liên tiếp, NCS lỗ ròng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của NCS đạt 102,8 tỷ đồng, giảm gần 46% so vơi cùng kỳ. Lỗ gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 43 tỷ đồng, tăng 3,6 lần cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính của NCS tăng nhẹ trong khi chi phí lãi vay giảm 2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 35%, chi phí quản lý doanh nghiệp 19%.

Kết quả 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức lỗ kỷ lục: 68,8 tỷ đồng, tăng 57% so với mức lỗ cùng kỳ và cao hơn 1,8 lần mức lỗ cả năm 2020. Trước đó, năm 2019, công ty lãi sau thuế hơn 43 tỷ đồng.

Hiện NCS là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp suất ăn hàng không. Tuy nhiên, dịch bệnh ảnh hưởng suốt cả thời gian 9 tháng đầu năm khiến công ty thua lỗ nặng. Năm nay, NCS còn dự kiến lỗ 79 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của NCS đạt 519 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cuối năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm hơn 19% ở tất cả hạng mục: tiền gửi ngân hàng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản phải thu của khách hàng, hàng tồn kho…

Theo H.T/Đầu tư Link Gốc:           Copy Link
https://baodautu.vn/suat-an-noi-bai-nsc-lo-9-thang-gan-gap-doi-muc-lo-ca-nam-2020-d154281.html

Tags: Suất ăn hàng không Nội BàiNCSlợi nhuận quý III/202