TP.HCM: Nhiều trường đại học cho phép sinh viên đến trường thí nghiệm