Cập nhật tình hình Covid-19

TP HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn cho cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, cửa hàng

Các đơn vị chỉ được sản xuất, kinh doanh khi bảo đảm các tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP HCM vừa chính thức ra quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn TP.

Kèm theo quyết định là Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP HCM, bao gồm: siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi; cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm; chợ truyền thống; chợ đầu mối; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn TP (gọi chung là các đơn vị - PV).

Theo đó, các đơn vị chỉ được sản xuất, kinh doanh khi bảo đảm các tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại sẽ được hoạt động bình thường trở lại nếu đáp ứng các tiêu chí an toàn theo Bộ tiêu chí TP HCM vừa ban hành

Các đơn vị không đạt các tiêu chí theo quy định thì không được phép hoạt động và phải có biện pháp khắc phục, tổ chức đánh giá lại. Việc tạm dừng hoạt động hay thực hiện các biện pháp khắc phục của đơn vị sẽ áp dụng theo từng cơ sở trong hệ thống phân phối, các khu vực ngành hàng trong chợ, từng phân xưởng, dây chuyển, khu vực sản xuất, từng cụm, điểm văn phòng... và theo mức độ an toàn phòng chống dịch.

Các hoạt động bán lẻ hàng hóa hoặc hoạt động thương mại, dịch vụ có tổ chức giao hàng thông qua lực lượng giao nhận phải thực hiện theo phương thức không tiếp xúc. Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì phải có khay giao và nhận tiền riêng; hàng hóa phải được giao qua phương tiện trung gian, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Các đơn vị tự đánh giá, triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan có chức năng để tổ chức hậu kiểm.

Đối với các đơn vị hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì thông báo với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao. Đối với các đơn vị khác thì thông báo với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Việc tự đánh giá, triển khai thực hiện được áp dụng đối với từng cơ sở trong hệ thống phân phối, các khu vực ngành hàng trong chợ và trong từng khu vực hoạt động (từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất, từng cụm, điểm văn phòng) để bảo đảm việc khoanh vùng, xử lý khi có trường hợp nhiễm Covid-19 trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng và đảm bảo duy trì hoạt động an toàn tại các khu vực sản xuất, điểm kinh doanh khác.

Xem chi tiết Bộ tiêu chí tại đây

Theo Thanh Nhân/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/kinh-te/tp-hcm-ban-hanh-bo-tieu-chi-an-toan-cho-co-so-san-xuat-cho-sieu-thi-cua-hang-2021092016083658.htm

Tags: bộ tiêu chí hoạt động  |  hoạt động sản xuấtkinh doanh thương mại  |  tiêu chí an toàn  |  cơ sở sản xuất  |  hoạt động sản xuất  |  Trung tâm thương mại  |  siêu thị mini  |  cửa hàng tiện lợi  |  Chợ truyền thống  |  chợ đầu mối  |  doanh