TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nhất từ làn sóng dịch Covid-19 thứ tư