Tài trợ học bổng cho 98 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Tổng kinh phí dự kiến tài trợ cho chương trình khoảng 13 tỉ đồng, trong đó riêng Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia đóng góp khoảng 6 tỉ đồng.

Thứ bảy, 22/01/2022 17:27

Thời sự

Sắc màu thổ cẩm Lâm Bình 04:28

Sắc màu thổ cẩm Lâm Bình

Thứ bảy, 14/05/2022 | 14:11
Học Bác tinh thần tự học 14:44

Học Bác tinh thần tự học

Thứ sáu, 13/05/2022 | 21:59