Thầm lặng nhiệm vụ "gác cửa"

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ "gác cửa" đơn vị đầu ngành tuyến cuối, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế Quân đội luôn xác định đây là một bộ phận quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Quân y, ngành Hậu cần quân đội, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thứ hai, 06/12/2021 19:23

Thời sự