Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản khu vực phía Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tổ trưởng Tổ công tác là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác.

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP Hồ Chí Minh là đơn vị thường trực của Tổ công tác, giúp Tổ trưởng Tổ công tác điều phối, triển khai các hoạt động.

Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, Tây nguyên, Nam Trung Bộ và các địa phương có liên quan thúc đẩy hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các địa phương khu vực phía Nam bị giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Tổ công tác chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; xây dựng các phương án, kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch COVID-19. Ngoài ra, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy cung ứng, tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của các địa phương thuộc tâm dịch COVID-19; nghiên cứu, đề xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc nếu vượt thẩm quyền.

Theo Thuý Lan/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/thanh-lap-to-cong-tac-chi-dao-san-xuat-ket-noi-tieu-thu-nong-san-khu-vuc-phia-nam-20210718155632582.htm

Tags: Nông sản  |  Giá rau xanh  |  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn