Thanh niên đi cướp ngân hàng còn mải buôn điện thoại

Vác dao bầu vào ngân hàng cướp đúng lúc có điện thoại, trong lúc giơ dao lên, tên cướp cố nghe nốt... khiến nữ nhân viên không nhịn nổi cười.

Thứ tư, 01/09/2021 15:16

Thời sự

"4 cùng" trong đại dịch 09:29

"4 cùng" trong đại dịch

Thứ ba, 30/11/2021 | 14:23