Thể thao điện tử - Con đường từ 'tệ nạn' đến SEA Games