Thêm nhiều ca nhiễm, Nam Định và Đắk Lắk siết chặt chống dịch COVID-19