Thi đua, khen thưởng cần phù hợp với đặc thù của LLVT

Thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), các đại biểu kiến nghị xây dựng luật phù hợp với đặc thù tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của LLVT.

Thứ bảy, 23/10/2021 22:46

Thời sự

Vươn lên từ gian khó 25:57

Vươn lên từ gian khó

Thứ tư, 08/12/2021 | 14:36
Vườn cò quê tôi 02:42

Vườn cò quê tôi

Thứ tư, 08/12/2021 | 14:32