Thị xã Sơn Tây đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong xây dựng Nông thôn mới