Thủ tướng Đức nhắc nhở Ukraine: Đường vào EU 'không lối tắt'