Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khó khăn hiện tại chỉ mang tính nhất thời