Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Chưa khai thông, không đột phá