Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Đâu chỉ có Ukraine 'đứng ngồi không yên'