Tình hình Myanmar: Đặc phái viên LHQ cảnh báo về nguy cơ nội chiến