Tình quân dân nơi cửa biển - Tập 1

Ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền luôn xác định xây dựng thế trận biên phòng toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng hành, hỗ trợ cùng nhân dân vượt khó, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ quân dân, từ đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc.

Chủ nhật, 10/04/2022 16:47

Thời sự

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1 07:46

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1

Thứ năm, 02/06/2022 | 14:56
Ban nhạc đồng đội 09:17

Ban nhạc đồng đội

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:18
Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím 03:58

Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:08
Ươm mầm đam mê 13:38

Ươm mầm đam mê

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:07
Vẫn chiêu trò cũ 14:45

Vẫn chiêu trò cũ

Thứ bảy, 28/05/2022 | 22:20
Tăng gia nơi đất cằn 07:37

Tăng gia nơi đất cằn

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:14
Thư gửi Trường Sa 03:04

Thư gửi Trường Sa

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:10
Đoàn kết quân dân 13:15

Đoàn kết quân dân

Thứ sáu, 27/05/2022 | 16:15