Tờ 100k của thanh niên chạy xe Wave ở cây xăng và lời hẹn 'có duyên mời cafe được rồi' khiến người xa lạ cảm kích