Trà Vinh tăng cường khai báo y tế điện tử trong phòng, chống Covid-19

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Công văn số 5481/UBND-CNXD về việc tiếp tục tăng cường sử dụng nền tảng khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh quản lý người ra vào bằng mã QR.

Theo đó, để giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong công tác điều hành, chỉ đạo và nhanh chóng triển khai truy vết khi có ca bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các hội, đoàn thể cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, sổ sức khỏe điện tử…

Công văn cũng yêu cầu Tiếp tục thực hiện đăng ký mã QR địa điểm để quản lý người ra vào, phân công người trực các địa điểm hướng dẫn, yêu cầu người dân đến địa điểm phải thực hiện việc quét mã QR. Đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... nơi có đông người ra vào thực hiện nghiêm việc quét mã QR; sử dụng thiết bị di động hoặc máy đọc mã vạch để quét mã QR.

Bảo vệ Siêu thị Co.opmart Trà Vinh hướng dẫn người dân quét mã QR.

Trước đó, thực hiện Công văn số 4985/UBND-KGVX, ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, từ ngày 10/10/2021, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mở cửa hoạt động trở lại với điều kiện phải thực hiện nền tảng khai báo y tế bằng việc quét mã QR.

Các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở kinh doanh trong tỉnh đã hưởng ứng tích cực việc khai báo y tế điện tử trong phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh đã có 12.650 điểm đăng ký quản lý người ra vào bằng mã QR với tổng số lượt quét ra vào hơn 311 nghìn lượt.

Theo MINH KHỞI/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tra-vinh-tang-cuong-khai-bao-y-te-dien-tu-trong-phong-chong-covid-19-670595/

Tags: Covid 19  |  Ban Chỉ  |  PC Covid  |  Covid 19 Chủ  |  Vinh Lê Văn