Triều Tiên huy động quân đội, tăng cường truy vết COVID-19